PeO politik

Gör Liberalerna till ett socialliberalt parti

Mot bakgrund av att Jan Björklund aviserat att han inte ställer upp till omval som partiledare för Liberalerna i höst, ett antal artiklar bland annat i tidningen nu och det låga väljarstödet i senaste opinionsundersökningen, anser jag att det är hög tid att kräva ett klarläggande gällande fortsatt inriktning av partiets politik.

Jag menar att Liberalerna på ett betydligt tydligare sätt konsoliderar sig enligt denna skala och marknadsför 70/30-samhället, inte bara i Sverige, utan för att skapa ökad social trygghet i hela EU.

En successiv anpassning till ett mindre ambitiöst och kostnadskrävande åtagande av det svenska samhället gentemot sina medborgare och samtidig ökning av de sociala skyddsnäten, i framförallt EU:s östliga medlemsländer, kommer att minska migrationen och gynna den fria rörligheten inom unionen.

”Om EU ska klara de stora utmaningarna på den globala marknaden behöver ett antal medlemsländer genomföra genomgripande reformer för att öka utbildningsnivån, skapa hållbara trygghetssystem och göra det mer lönsamt att arbeta”, säger Oscar Wåglund Söderström, ordförande i EU-programgruppen.

Helt riktigt även för oss i Sverige, där klyftorna de senaste åren ökat i rasande fart på grund av en rad okloka beslut om till exempel kapital-/fastighetsbeskattningen och skolsystemet.

Mot bakgrund av ovanstående borde Liberalerna propagera för att vårt trygghetssystem blir mer hållbart och kvalitetsstabilt. Förutsättningarna för samhälleligt stöd och bidrag borde göras klarare och reglerna enklare. Staten ska alltid garantera minst 70 procent och individen får finansiera återstoden på de olika sätt som står till buds:
eget kapital, egna försäkringar, arbetsmarknadsförsäkringar, kollektivförsäkringar med mera. Undantag skall givetvis finnas för de mest utsatta individerna.

Exempel:

  • Besök hos tandhygienist kr 842 med högkostnadsskydd mot kr 276 med 70/30-systemet.
  • Skattesatsen för månadslöner mellan förslagsvis 13 650 kr och sju prisbasbelopp, det vill säga 318 500 kr, bör vara 30 procent. Ingen skatt för lägre lön och progressivitet för högre till max 70 procent.
  • Ge arbetare, tjänstemän och småföretagare ett socialliberalt alternativ till de partier som inte anpassat sig efter omvandlingstrycket på rådande, polariserade höger-vänster skala. Ge de vilsna väljarna ett alternativ till och skyddsvall mot populistiska förenklingar.

    Gör Liberalerna till ett socialliberalt parti som kan attrahera gråsossar, vänsterliberaler m.fl. som inte känner sig hemma i dagens traditionella politiska partier. Marknadsför på ett tydligt sätt behovet av reformering av vår västerländska demokrati, och återupprätta förtroendet för politikerna genom att lyssna på medborgarna och vetenskapen.

    © PeO Jansson 2019-02-11